Rodzaje stalowych kół zębatych

Istotą każdego mechanizmu jest spełnianie określonych zadań, takich jak przenoszenie siły czy ruchu. Maszyny zawierają określoną ilość części składowych, które współpracują ze sobą, dzięki czemu cały system działa sprawnie. Jednym z elementów, który najczęściej pojawia się w mechanizmie, jest koło zębate – część o walcowym lub stożkowym kształcie, które toczy się po danym członie systemu, wykonując pełny ruch obrotowych wokół własnej osi.

Koło zębate z wypustkami

koło zębateMateriałem, z którego zazwyczaj wykonuje się koła zębate, jest stal nierdzewna – wytrzymały stop o dużej odporności na korozję. Jednym z głównych rodzajów stalowych kół zębatych są modele pasowe, czyli elementy przekładni, na których umieszcza się pasy napędowe. Nawet i one dzielą się na wiele typów, które różni budowa i zastosowanie. Niektóre z nich pasują pod pasy klinowe – takie modele mają rowki. Warto zwrócić uwagę na to, że tego rodzaju koła są integralną częścią napędu pasowego i potrafią mocno się od siebie różnić, bowiem istnieją produkty wąskoprofilowe i szeroko profilowe. Stalowe koło zębate może mieć różny kształt zębów – niektóre z wypustek są proste, inne zaś ukośne, skośno-daszkowe lub łukowe. Warto też zwrócić uwagę na kształt całego koła zębatego, ponieważ rozróżniane są dwa typy – koło zębate walcowe i stożkowe.

koło zębateKażde z nich jest niezwykle wytrzymałe, jednak różnią się budową nawet w obszarze jednego rodzaju, dlatego należy dobrze zastanowić się przed kupnem odpowiedniego rozwiązania. Istotny jest także rodzaj zastosowanego materiału, gdyż stal nie jest stali równa. Koła zębate zwykłej jakości stosowane do słabych obciążań, gdzie nie muszą spełniać tak wysokich wymagań, jak modele wysokiej jakości. Z kolei stale stopowe wykorzystywane są tylko do specjalnych przeznaczeń – będą potrzebne do wysokich obciążeń. Wybierając odpowiednie koła zębate, warto spytać się także, jak powstały. Obróbka kształtowa mająca na celu uzyskanie takiego elementu może polegać na frezowaniu, przeciąganiu czy szlifowaniu. Każda metoda ma swoje wady i zalety, w zależności od zastosowania. Koła zębate wykonane ze stali cechuje wysoka wytrzymałość, a także różny kształt. Modele pasujące pod pasy klinowe mają rowki i stanowią integralną część napędu pasowego.

W zależności od typu charakteryzuje je wąski lub szeroki profil. Do największych obciążeń niezbędne będą stalowe koła zębate wykonane z materiału stopowego – to element odpowiedni do specjalnych przeznaczeń. Części tego typu powstają na różne sposoby, które rzutują na specyfikę elementu – wyróżnić można koła zębate szlifowane, frezowane i przeciągane.

Top